Expertise en cassatiepraktijk

Lawyers' Specialist verschaft na een quickscan of uitvoerig cassatieadvies, ook als second opinion, snel en "to the point" de gewenste duidelijkheid over realistische slagingskansen van een beroep of verweer in cassatie. 

Bijstand van Lawyers' Specialist kan omvatten begeleiding of behandeling van prejudiciële procedures bij de Hoge Raad, bij het Hof van Justitie EU, het Benelux-Gerechtshof of het Europees Hof voor de rechten van de mens.

Met voortdurend oog voor relevante nationale en supranationale rechtsontwikkelingen behandelt Menno Bruning als civiele cassatieadvocaat - en dus als generalist - een breed terrein van het Nederlands, internationaal en supranationaal privaatrecht, waaronder de volgende rechtsgebieden:

Voorbeeldzaken

Rechtsgebiedenregister

Menno Bruning heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse
Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Civiele cassatie ~ Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op deze geregistreerde rechtsgebieden.