Tarieven en toevoegingszaken

Uurtarieven en voorschotbetaling

In niet-gesubsidieerde cassatiezaken kan een afwijkend uurtarief of vast budget ('fixed fee') worden overeengekomen, afhankelijk van de aard, spoedeisendheid en juridische complexiteit van de zaak.

Tarieven zijn exclusief omzetbelasting en verschotten. Het kantoor brengt in alle procedures in cassatie een voorschot in rekening. De hoogte daarvan verschilt per zaak en is afhankelijk van de te verwachten werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten, waaronder het in cassatie verschuldigd griffierecht (dat via de rekening-courant met de Hoge Raad wordt voorgeschoten) en de deurwaarderskosten voor de betekening van het oproepingsbericht. Lawyers’ Specialist brengt geen kantooropslag in rekening. 

Het kantoor beschikt niet over (een derdenrekening bij) een stichting derdengelden.

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen en vermogen van particuliere cliënten bestaat de mogelijkheid in aanmerking te komen voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand op basis waarvan geen uurtarief verschuldigd is maar wel een eenmalige, door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage. Dit kan zowel voor een cassatieadvies (quickscan of uitvoerig advies) als voor de behandeling van een procedure in cassatie.

Naast de eigen bijdrage zijn deze particuliere cliënten, afhankelijk van de hoogte van de eigen bijdrage, 25 of 50% van het griffierecht verschuldigd. Ook verschotten (kosten) voor uittreksels, vertaalkosten e.d. worden niet vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand en zullen ook bij de cliënten in rekening worden gebracht.

Lawyers' Specialist zal voor een particuliere cliënt de benodigde toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand (www.mijn rvr.nl). Daartoe wordt de cliënt als aanvrager geacht ermee bekend te zijn:

Bij afwijzing van een toevoegingsaanvraag brengt Lawyers' Specialist het standaard-uurtarief voor particulieren in rekening. Voor werkzaamheden zal dan ook een voorschotbetaling worden gevraagd. Een afwijzing betekent dat naast griffierrecht de verschotten (deurwaarderskosten e.d.) volledig voor eigen rekening van de particuliere cliënt komen en deze ook een veroordeling in de proceskosten in cassatie zelf volledig zal moeten voldoen.