Nuttige websites voor de civiele procespraktijk

Voor de beoordeling van de mogelijkheden in cassatie en slagingskansen van rechts- en motiveringsklachten in een cassatiemiddel is niet alleen een deugdelijke analyse vereist van de in cassatie te bestrijden uitspraak (van rechtbank of gerechtshof) in het licht van het partijdebat in de processtukken uit de feitelijke instanties, maar is ook een grondige bestudering van de relevante rechtsvragen onontbeerlijk.

In cassatie is sinds 2012 het 'zaaksoverstijgend' (maatschappelijk) belang in toenemende mate bepalend geworden. Raadpleging van de juiste kenbronnen voor Nederlands recht, buitenlands en supranationaal recht is in de praktijk dan ook bij rechtbank en gerechtshof wezenlijk. 

Ten behoeve van de voorbereiding op een mogelijk beroep in cassatie wordt daarom voor de behandeling van civiele (en fiscale) procedures aanbevolen om in ieder geval de volgende, voor de procespraktijk nuttige, websites te raadplegen.

Wet- en regelgeving


Rechtspraak


Blogs